De website Babyflessen.nl wordt zo zorgvuldig mogelijk gevuld. Babyflessen.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor informatie die u op websites vindt of ziet waar wij naar linken.